Konečne máte nový občiansky preukaz a chcete vygenerovať certifikáty, aby ste mohli podpisovať podania... Občas je však celý svet proti Vám a tak chceme aspoň trochu pomôcť týmto návodom. Je písaný pre Windows, tak sa vopred ospravedlňujeme, ak niečo na Mac alebo Linux nesedí...

Pred celou operáciou si prevezmite aktuálne verzie programového vybavenia zo slovensko.sk - https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie :

Slovensko.sk odkaz Na stiahnutie

Slovensko.sk zistiť OS

Slovensko.sk stiahnutie .exe

Nainštalujte všetky komponenty a spustite aplikáciu „eID klient“. Vložte svoj OP do čítačky.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu eID, vyberte „Vydať certifikáty“.

eID Vydať certifikáty

Systém oznámi, že je potrebné aktivovať PIN a PUK.

Informácia KEP a PUK

Kliknite „Ďalej“. Zadajte BOK, ktorý ste si zvolili pri žiadosti o vydanie nového OP a kliknite na OK, prípadne stlačte ENTER:

Zadanie BOK

Program Vás vyzve na vytvorenie KEP PIN – 6 miestne číslo, ktorým budete podpisovať dokumenty. Po prvom zadaní ho zadáte ešte raz na potvrdenie:

Vytvorenie a potvrdenie PIN

Po zadaní KEP PIN si vytvoríte PUK – 8 miestne číslo, ktoré použijete, ak zabudnete a zablokujete si KEP PIN. Zadajte a na druhej obrazovke potvrďte.

Vytvorenie a potvrdenie PUK

Teraz začne proces generovania certifikátov.

Generovanie kľúčov

Program Vás prevedie generovaním, len klikajte „Ďalej“.

Informácie o certifikátoch

Niekoľko krát počas procesu generovania budete zadávať BOK (6 miestny – keď ste dávali žiadosť) a PIN (čo ste si zadali pred chíľou). Niekoľkokrát budete vidieť otáčajúce sa koliesko...

Čítanie certifikátov

Teraz Vám oznamujú, čo sa zapíše do OP, len kliknite „Ďalej“.

Zoznam generovaných certifikátov

Začne generovanie kľúčov:

Kvalif. certifikat pre EPCertifikát pre zdokonalený EPCertifikát na šifrovanie

Po vygenerovaní certifikátov zase zadáte BOK, potom si skontrolujete svoje údaje a kliknite niekoľkokrát „Ďalej“.

Potvrdenie Kvalifikovaný certifikátPotvrdenie certifikátu pre elektronický podpisPotvrdenie certifikátu pre šifrovanie

Opäť zadáte PIN, potom BOK a zapíšu sa certifikáty do čipu:

Zapisovanie certifikátov

Následne podpíšete prevzatie certifikátov.

Podpis prevzatia - ukážka

Kliknite na „Podpísať“. Následne po zadaní BOK sa Vám otvorí okno:

Výber certifikátu

Vyberte úložisko SVK eID a certifikát so svojim menom. Kliknite na OK. Potom zadajte PIN a stlačte OK. Chvíľu budete vidieť otáčanie:

Podpisovanie - priebeh

Následne Vám bude oznámené, že dokument je podpísaný – stlačte OK.

Podpisovanie - úspech

Po podpísaní protokolu o prevzatí certifikátov máte možnosť (ktorú veľmi odporúčame) – si tento protokol uložiť - kliknutím na tlačidlo "Uložiť" a najlepšie aj vytlačiť.

Potvrdenie - ukončenie

Takisto ho budete mať k dispozícii vo svojej elektronickej schránke na slovensko.sk.

TENTO PROTOKOL OBSAHUJE HESLO NA ZNEPLATNENIE CERTIFIKÁTOV – toto heslo použijete, ak ste OP stratili, alebo Vám ho ukradli a máte podozrenie, že aj PIN je odhaliteľný (napr. ste ho niekde blízko OP mali napísaný).

Protokol o prevzatí certifikátov

Vzhľadom na to, že podpis pomocou OP a PINu je postavený na rovinu s overeným podpisom notárom, prípadne matrikou, je možné vytvárať právne záväzné elektronické dokumenty, preto si BOK, PIN a PUK zapamätajte, prípadne ak si ich niekam poznačíte, zašifrujte si tieto kódy! (napr. pridaním niekoľkých ďalších čísiel pred/za/medzi...).

Po ukončení kliknite na Koniec. Týmto je proces generovania certifikátov na novom OP ukončený.

V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať, prípadne si dohodnite konzultácie. Naši klienti majú konzultácie zahrnuté v platbe za poskytovanie účtovnej starostlivosti.