Konatelia, spoločníci, živnostníci, štatutári a všetci, ktorí chcú komunikovať so štátom elektronicky si musia skontrolovať platnosť svojho občianskeho preukazu (OP).

Ak je Váš OP vydaný pred 26.06.2021, je potrebné vymeniť si tento preukaz za nový. Dôvodom je, že 26.06.2021 skončila certifikácia pre vydávanie nových certifikátov, a preto na ne už nie je možné vydávať kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy. Až do konca roka 2022 však platí certifikácia pre používanie týchto dokladov na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov s už vydanými certifikátmi.

Ak máte starší OP ako hore uvedený termín a máte nahraté podpisové certifikáty, viete podpisovať dokumenty len do 31.12.2022.

Pre žiadosti podané po 07.10. bude poplatok za vydanie nového OP z dôvodu konca platnosti čipu 0,-€, preto je možné, že nastane väčší záujem o výmenu. Preto odporúčame rezervovať si termín podania žiadosti cez portál Ministerstva vnútra podľa návodu v samostatnom článku TU: POSTUP PRE REZERVÁCIU TERMÍNU NA KLIENTSKOM CENTRE / PRACOVISKU DOKLADOV

!!! PRI ZADÁVANÍ ŽIADOSTI V KLIENTSKOM CENTRE BUDETE ZADÁVAŤ NOVÝ BOK KÓD – DOBRE SI HO POZNAČTE, RESP. DOSTANETE BROŽÚRKU, KDE SI HO ZAPÍŠETE. !!!

Nespoliehajte sa na rozloženie klávesnice a nejaký obrazec, pretože na PC máte klávesnicu s 1 dole, 9 hore, na klientskom centre presne naopak !!!

Po tom, ako budete mať v rukách nový OP, je potrebné vygenerovať certifikáty doma pri PC. Návod nájdete v samostatnom článku TU: NÁVOD NA VYGENEROVANIE CERTIFIKÁTOV NA OBČIANSKOM PREUKAZE S ČIPOM (OP)

Ak sa rozhodnete pre výmenu až koncom decembra, prípadne po 01.01.2023, máte obmedzenie, že nebudete vedieť podpísať dokumenty, až do doby, kým nepríde nový OP. Avšak tento nový OP bude platný 10 rokov od jeho vydania.

Ak požiadate o výmenu do decembra (a v tomto roku Vám ho aj vydajú), bude jeho platnosť len do 03.08.2031, pretože od tohto dátumu musia mať všetky identifikačné doklady uložené aj biometrické údaje... (teda od decembra do 08/2031 je to 8,5 roka...)

V prípade otázok sa bez váhania ozvite a objednajte si konzultáciu. Naši klienti majú, samozrejme, konzultácie priamo v cene, ktorú u nás platia za účtovnú starostlivosť.