Od 1. mája 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za km.

Údaje je potrebné používať v cestovných príkazoch od tohto dátumu.Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 6 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od 1.5.2022 teda platí, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30.4.2022 sa používa 0,053 €),
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30.4.2022 sa používa 0,193 €).Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/stravne-a-pracovne-cesty/stravne-zakladna-nahrada-od-1-5-2022?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter-2022-15 © Podnikajte.sk