S príchodom nového roku Vám chceme popriať všetko len to najlepšie, samé dobré správy a výborné čísla!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na koncoročné povinnosti v súvislosti s Vašim podnikaním.

 

Na konci roka potrebujete zadokumentovať tieto hodnoty ku koncu roka (polnoci):

stav ODO-metra (celkový počet prejdených km) vozidiel spoločnosti k 31.12.

- približný stav nádrže PHM (odhad podľa ukazovateľa x objem nádrže) vozidiel spoločnosti - v litroch

stav zásob (ak nejaké sú) - inventúra v €
 

Tieto hodnoty je potrebné si poznačiť, uložiť ako jeden z dokladov (ideálne aj s fotodokumentáciou) a doručiť tieto dokumenty keď budeme uzatvárať rok.